HI 93703-50 Antisztatikus oldat küvetták tisztításához

  • Bruttó ár: 9 895 Ft
  • Elérhető: Raktáron
  • Cikkszám: HI93703-50


Antisztatikus oldat a fotométerekhez és zavarosságmérőkhöz használható üvegküvetták tisztításához. Az oldat 230 ml-es kiszerelésben vásárolható meg.

Az optikai mérések egyik legfontosabb befolyásoló tényezője az üvegfiola felületének tisztasága. Az oldat segítségével eltávolíthatók a küvetta üvegfalán található szennyeződések és ujjlenyomatok, amelyek mérési interferenciát okozhatnak.


Veszélyességi információk:

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Tűz esetén: az oltáshoz por használandó. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

FIGYELEM!


HANNA Instruments Service Kft. © 2020.